Search form

Mák 11:17

17kukuyam bom kala ka. “Got weng uyo mak kale godulin banime? ‘Nam am uyo bakan dim wanang kinim adikum bidiw imi suksukin amo.’ Kalesa. “Kata kiwta ta bom ban kei bom yakot wanin am keimamsiw.” Kalane.