Search form

Mák 12:40

40Ika kadun kadun min ibakayamiw, ata im am uyo yakot wan bom nadiwade kasen kei im luk Got suksulawuw kae, kale suksukin kimisung keimábiw. Be kasen kei kana bom ilimi uyo kuku nuka nuta kinim kidelo kalanaliw. Kale kanodin kinim bidi atin sok gei tabamin mafak kudulokabiw ko.”