Search form

Mák 13:14

14Kale am dánámin mak tadokabu uyo ‘taltalin kukuw mafak mak kanam tadokabu. Kale kanodin kukuw mafak be abin abem kal tod budu utamokabiw. Kale yak kinim buk kímin kinim ayo dabadáliw bu ki kal keidane, yak Yuddia bakan wanang kinim itane wabading yak amguyo kal unin kala.