Search form

Mák 14:41

41Kale aka alo asiki leiw alewbino mo tad nadale bakoyam, “kiba ulum kano sun kuw akál bom finu bidiwe? Kanodiw ki bo! Kiba utamin, wasi gi dauyamámin kinim ade mewso Got ami Kinim ayo kamane kal ban keimin kinim gi dauyamongin nama ka.