Search form

Mák 14:58

58“Nuka kidi aluwo aka bako nadale, ‘naka Yol am kinim teng tuw ginamin bula dakel ku nadile am dánámin alewbino kuw kei asiki gine kudomi uyo teng tuw bá.’ Kaleseno.” Kalesidiw.