Search form

Mák 16:14

14Kale alo yanol tad alam kinim kum kal, ika bán dim tein bom wanin wananbiw ka. Kale misuna nadanade ngadák fuko imusa uyo watawo kaleyo bá, ami fikale talá tabe nada kinim wanang imi dim misuna atam tad bakayabiw uyo mak afano kalongin banim, beta ko.