Search form

Mák 2:10

10Kata kanodin kukuw bo kano kukudino utam nadiwo kal kei Got ami Kinim ayo ken Got ami kitid uyo daudawa bakan kadák wanang kinim ban keimin lukuwá kudáyamanba ka, kalin kala.” Kale nadale aka kun dabim gam bakodaw,