Search form

Mák 2:13

Yesus Matiyu am win mak Liwai akbiw, gán dádawsa ami sung uta ko.

13Kale Yesus ayo asiki yak wok mik Galili badang una nade kanomin wanang kinim bo tad falal daudiwe aka kukuyamsa.