Search form

Mák 2:16

16Kale sawa kukumin kinim bidi kinim gu Fedasi kale, ika Yesus atamomo, aka ban keimin kinim so gawman takis kuámin kinim so imi tem kal tein bom wanin wanba ka. Kale nadiwe ika alam weng kidimin kinim bakoyam, “watawo kale aka gawman takis kuámin kinim so ban keimin kinim so kal wanin wanbane?” Kalaniwe,