Search form

Mák 4:17

17Kata ika kimkim banim kayo bude atafimin kukuw so kukuw mafak so uyo ilim afan kalin imkuku suduno, ika wabading Got weng uyo kano yakik fakudongin banim kudábiw imi sung uta ko.