Search form

Mák 6:14

Yon wok ban boyamin kinim gebom wakadu anbisiw sung uta ko.

14Kanam kámin sung bula kamok Edot ayo kidi nadale kuin Yesus win ayo matam amsun keidane, kal badano madik iyo bako nadiwe, “Yon wok ban bomin kinim ayo asiki talá tabe bom nadano kayo kanomin kukuw makik makik so kukuw kitid tabesu uyo kana kábano kal bidiwe,