Search form

Mák 6:5

5Kala kaleyo aka kukuw makik makik mak kukudongin banim, kata ulum yak wanang kinim kalfong asanin so ita kuw teng takade yak teiyam tá imkansa.