Search form

Mák 8:1

Yesus 4000 kinim wanin geleyamsa sung uta ko.

1Kale kawákal álano kanamin kinim wanang madik kim mak kudew tad falal daudiw tein bi wanin waktuwane, Yesus ayo alam weng kidimin kinim gán dáyama tad atamiwe aka bakoyam,