Search form

Mák 8:14

Wanin budet ís so fumin umi weng guton sung uta ko.

14Kale alam weng kidimin kinim iyo lukuw yakune, wanin budet mak dew unongin banim, kata budet lukuw yaku kunu tem kudásidiw uta kuw bu.