Search form

Mák 8:8

8Kale ika wan bi gal ima but but madik kano kudáliwe, beta yanol weng kidimin kinim ika men fet kal abu weinu kusiw. Kale kinim im wanin wanesiw ami ding bakamin be kinim seng seng (4,000) kinim ita wanin ayo wanesiw.