Search form

Matiyu 10:13

13Kata am kayak ayo aket dauyam im tam am dáda kaí, kim ken kuw sadawalo kalin uyo kano kudáliw aso buduno kala. Kata alo am kayak ayo aket kuyam im tam am dádongin banim keida kaí, kimi ken kuw sadawano kalin uyo alo kilim kudámin ko.