Search form

Matiyu 10:22

22wanang kinim adik bo nam win bakamin uta ta bom kiba sakik itamokabiw, kata kan kawta aket afano kalin uyo kano kudew faku tein badaw bi kalam biyámin uyo adik kilálokabaw, kawákal aka kail bá takeikukamokaba ko.