Search form

Matiyu 10:39

39Kan ata alam biyámin aket ki kalfal bom ken teinbe namti, aka am sun kuw biyámin ituw kudálokaba, kata yak kan ata nam win kufo kudew ta bom nada alam luk dudu biyámin uyo lukuwá kudálokaba, aka ken sun biyámin uyo kudulokaba ko.