Search form

Matiyu 10:41

41Kaleyo kinim kan ata lum senin kinim be, Got ami lum senin kinim kale dew tam am dáda kaí, aka lum senin kinim ami yán kudulokaba uyo alasino kudulokaba. Ade kinim kan ata kinim kidel be, Got ami kinim kidel kale dew tam am dáda kaí, aka kinim kidel ami yán kudulokaba uyo alasino kudulokaba ko.