Search form

Matiyu 10:42

42Ade kaba mew kinim win danim bidi kala, kal keidomo bidi nam weng kidimin kinim be kale nadaw gis wok ket makuw kata iluyamon kalokabaw namti, naka atin dam bakokamon, kaba atin umi yán uyo atin kudulokabaw kala.”