Search form

Matiyu 10:8

8asanin kinim kidel daubiw, kinim fikala tá dafobiw, wol bán gam kidel daubiw, sinik mafak gei imusa iyo fotaba bom keimin kala. Kaleyo naka kanodin kukuw bo min kuyami, kale kibil ulutaw ki min kukáyamin kala.