Search form

Matiyu 11:12

12Kale Yon wok ban bomin kinim ami wok fokuyámsa atan kalo kudew tad kamano di be Got kasák gu uyo matam fasu kitiduno, kayo kinim wanang iyo ilim kitid kuw tabe kuw mafak dádumo kanamusiw kala.