Search form

Matiyu 11:20

Kol kanomin afan kalongin banim abiw dukum so kuwo kalin sung uta ko.

20Kale Yesus ayo abiw dukum dukum kal dubat dubatin kukuw seng uyo kanam kámsa, kata mak ban keimin uyo ibik dumam kudálongin danim kala, kale nadano im fatom dákamin weng bakoyam nadano