Search form

Matiyu 11:25

Tad nalaso nadiwo finudin kalin sung uta ko.

25Kale kana bom bakaba kabadákal Yesus ayo bako nadale, “nalam Natim, abid so bakan so Kamokim kaba, naka win kufokami, be watawo kaleyo bá, kaba kanodin kukuw uyo yak win tabin iyo kin kuwáyam nadawe yak win banim imi dim kal kuw misun teibaw.