Search form

Matiyu 12:26

26Kalayo alo Mafakim alam kasák gu kinim ilita ki tako dau ginaniw namti, kasák gu kawák uyo tako gu alew keida, kale be sun boma banim keidokabu ka.