Search form

Matiyu 12:30

30Yak kan kinim ata nami kayak keidongin banim namti, wasi keinam be ade yak kan kinim ata tad naso dakánabada kinim iyo dawtad dawtadongin banim namti, sák aka kinim iyo imadála yak abe maek abe bom bidiw ko.