Search form

Matiyu 12:32

32Ade kan kinim ata Got ami Kinim ididilawin weng mak mafak bakodawokaba, bo ken lukuwá kudálawokaba, kata yak kan ata Got Sinik Abem ayo ididilawin weng mafak mak bakodawokaba namti, Got ayo atin kano lukuwu kudálawoma bá, kale bemi ban keimin be kamane so yanol so tein unokabu so mak lukuwá kudálokaba bá ko.