Search form

Matiyu 12:37

37Kaleyo kalam weng kidel bakamin tuw Got ayo kam fatom banima kamudokaba ade aka kalam weng mafak bakamin tuw bakokam, kaba kinim mafako kakokaba ko.”