Search form

Matiyu 12:41

41Afetin am dánokabu kabadákal Niniwa abiw kayak iyo talá tabe nadiwe kamano kinim mit tein bidiw kibiliwso todokabiw ade ika bakoyam kiba ban keimin kinim yakokabiw, watawo kaleyo bá, ika Yona Got weng dauyama ta bom ban keimin ibik dumamsiw, kata kamane kiba Yona akadawsa kinim mak kadák be, ami weng uyo kidilawongin banim kayo ko.