Search form

Matiyu 12:5

5Bade kiba Sawa buk uyo makso kímaliwe? Finuyámin am kadákal bowál ika Yol am wok faku bom keimsiw, kata im fatom banim be kanamámsiw.