Search form

Matiyu 12:7

7Kiba Got buk tem weng uyo bako, ‘naka nam aket iniman wane ilkádawin usono, kalbi bá, nakade, kinim im aket budunlawa budunlawa keimin uta kiyo,’ kalesu uyo kilim kal nam, kiba yak kinim ban keidongin banim ayo gán abumodiw banim kala.