Search form

Matiyu 13:21

21Kata aka kimkim banim kayo bude atafimin kukuw so kukuw mafak so uyo alam afan kalin dawkuku suduno, aka wabading Got weng uyo kano yakik fakudongin banim kudába um sung uta ko.