Search form

Matiyu 13:39

39Alo nalam kin kus tad badasal sun kaimsa kali, beyo ki Mafakim alam sung ka. Alo god kámin gulámin kinim kali, be Got ami ensel ade god kámin gulámin atan kali, be am afung am dánokabu uta ko.