Search form

Matiyu 13:58

58Kale nadano Yesus ayo alam abiw kabadák ayo dubat dubatin kukuw so kukuw mak kanamongin banim, watawo kaleyo bá, imi aket afano kalin banim, kayo kanosa ko.