Search form

Matiyu 14:1

Yon wok ban bomin kinim gebom wakadu anbisiw sung uta ko.

1Kanaba am dánámin kabadákal Edot ayo Galili bakan gawman kamok kei be kale aka Yesus kanam kába sung uyo kidi nadayo