Search form

Matiyu 14:26

26alam weng kidimin kinim iyo atamomo wok dang kun dim be kinim mak tod tod tadba ka. Kale nadiwade ika kun banbin dok teiyama wadwad sawsaw bom fingán bom nadiwe ika bakodiw, “kuin sawkal memako kal bom fingániwe.”