Search form

Matiyu 15:14

14Kale kiba Fedasi iyo kano imadálin kala. Ika ilimi bo kin mat ade kin mat madik imi dolok mo imadew kámin kinim. Kale be kan mak kin mat ata tabe yak kin mat mak ayo dolok mo dew unoma banim. Kale alo kanamodiw bede alow alow makuw fakang kale wok tem unodiw ka.” Yaka.