Search form

Matiyu 15:20

20uta kinim dam mafak dáyabu, kata teng wok ban bomin bodongin banim wanin wanin uyo kinim daw mafak dádomu banim be.” Kalesa ko.