Search form

Matiyu 16:24

24weng kidimin kinim bakoyam, “kan kinim ata nam yán aboda namti, alami aket uyo fukanin bá, lukuwu kudá nadale alami as dawing dakámin uyo kudew nami yán abodak kala.