Search form

Matiyu 16:28

28Kale naka atin afan dam weng bakoyamon kala, madik kamano tod bidiw kiba fikalongin dako alom nadiwo Got ami Kinim alam kasák gu so madák aba atamokabiw kala.” Yakeisa ko.