Search form

Matiyu 17:6

6Kale weng kidimin kinim iyo weng bela kidi nadiwade mikabu, bila dák bakan abe ilim kin gubu uyo kuwo bakanu nadiwade ika wadwad sawsaw bom fingániw.