Search form

Matiyu 18:16

16Kata aka kam weng kidikamongin danim dakoda namti, kinim alewo makuw ita imadew yak dádawo, Got godin weng bakosa taw kano, ‘ita yak nadiwo ami kanaba uyo, ita weng kidi kin walalin kala.’