Search form

Matiyu 18:18

18Kale naka dam weng bakoyamongin keimi. Kale kan kawta bakan kadák bom yaknámin mak bu kanodomu báno, kalbaw namti, Got akal bo kano kudála bo kanodomu banim ade yaknámin uta bakan kadák alom bako au, bu kanoduko kalaw namti, Got akal kano kudála kanodokabu kala.