Search form

Matiyu 18:19

19Kaleyo naka asiki makso bakoyamon kala, kinim alewo alewbino mak au, kale bakan kadák tein nadiw yaknámin mak kanamiw namti, Natim abid tikin kayak akal afan kalak kala.