Search form

Matiyu 18:23

23“Kaleyo abid tikin kasák gu tem biyámin uyo ki kalak ulutaw kale, kamok mak aka alam wok fakudin kinim imi yán keidawsiw uyo kudulono, kalokaba taw.