Search form

Matiyu 18:32

32Kale beta kamok ayo asiki wok fakudin kinim ayo gán dádawa matam am tadane, aka bakodaw, ‘wok fakudin kinim mafak kawta, kaba munam bom aman tabaw ta bom naka kami kisol yán keimin uyo banima kukamsi.