Search form

Matiyu 19:16

Man kinim kasá kisol kamok ami sung uta ko.

16Kale kinim mak tad Yesus atam nadale bakodaw, “Kukumin kinim kaba, naka yaknodin kukuw kidel uta faku alom nadino yak sun sun biyámin bo kudulokabine?’ Akane,