Search form

Matiyu 19:18

18kinim kasá ayo weng kalálaw, “yaknámin sawa utana?” Akane, Yesus asik weng kalálaw, “kaba kinim angkukámin bá, wanang kinim dikin sakadinin bá, yakot wanin bá, ibako kin walasino kalin bá,