Search form

Matiyu 19:4

4Yesus weng anung kalayam bako, “kiba Got sawa bo kímaliw, kata kal keidongin banim, ‘suwayo kamakikiw Got aka kinim so wanang so kidel imusano.’ Kalesu.