Search form

Matiyu 19:9

9Kale naka bakoyamon, kinim kan ata wanang kudu kudá yak wanang kukum kudula kaí, aka sakadinin kinim keida. Kata afan alam kadel dil wanang usik tam sakadin kámu ka, kale nadano kudá yak wanang kukum kudokaba beta afan aka sakadinin kinim keiba bá.